Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nehnuteľností v Holandsku | Február 2013 – ceny nehnuteľností s poklesom o -8,3%

Nehnuteľností v Holandsku – Holandský štatistický úrad CBS dnes informoval o slabých cenách nehnuteľností aj pre mesiac február 2013. Vo februári 2013 poklesol cenový index nehnuteľností o -8,3% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka na 87,1 indexových bodov, čo zodpovedalo ešte priemernej cene nehnuteľností na úrovni 210’384 Eur. Týmto sa manifestuje popri klesajúcej hospodárskej aktivite v Holandsku aj ďalší problém na trhu s nehnuteľnosťami. Za zváženie predovšetkým stojí, že pri prepade cien aktuálne o -18,5% k historickému maximu v auguste 2008 už 25% všetkých hypoték v Holandsku „stojí pod vodou”, čo znamená, že hodnota nehnuteľností sa nachádza pod hodnotou celkovej sumy hypoték.

Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku ako percento k predchádzajúcemu roku

Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku - CBS
Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku (prices of existing owner-occupied dwellings) v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka podľa oficiálnych dát Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vo februári 2013 to išlo nadol o -8,3% po -9,7% v januári, po -6,6% v decembri a po -8,1% v novembri, rovnako k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Vývoj cenového indexu nehnuteľností v Holandsku

Holandsko - vývoj cenového indexu nehnuteľností
Vývoj cenového indexu nehnuteľností v Holandsku ako Index (Rok 2010=100) v grafe od januára 1995. Vo februári 2013 to išlo o -8,3% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol na 87,1 bodov po 86,1 indexových bodov v predchádzajúcom mesiaci a po 95,0 indexových bodov v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Ceny v januári 2013 (Immobilienpreisindex-prices of existing owner-occupied dwellings) poklesli k maximu z augusta 2008 najskôr o -18,5% na úroveň roku 2003. Tu by sa mohlo ešte v dynamike dosť udiať, najmä vzhľadom na slabý hospodársky vývoj v Holandsku. Už teraz ale stojí viac ako 1 milión hypoték „pod vodou“, čo predstavuje 25% všetkých hypoték v Holandsku. Obzvlášť kritické je to pri hypotékach u ľudí vo veku pod 40 rokov, keďže títo nakupovali nehnuteľnosti najmä počas hypotekárnej bubliny, a to najmä z cudzieho kapitálu. U neuveriteľných 60% zo všetkých ľudí vo veku pod 40 rokov sa nachádzajú hypotéky v Holandsku „pod vodou”.

Slabý trh s nehnuteľnosťami v Holandsku sa ukazuje aj na drasticky klesajúcich stavebných povoleniach. V celkovom roku 2012 poklesli stavebné povolenia nehnuteľností o riadnych -33,7% k predchádzajúcemu roku na 37’000 jednotiek po 55’804 jednotiek v roku 2011 a tým pádom sa dostali na najnižší stav od roku 1953!! Historické maximum bolo pri stavebných povoleniach datované už veľmi dávno, v roku 1988, 121’280 jednotkami.

Podľa posledných dostupných dát z roku 2011 predstavoval objem prázdnych bytových jednotiek počet 300’000, čo odzrkadľuje dosiahnuté nadkapacity v nehnuteľnostiach v Holandsku. Táto kvóta predstavuje za rok 2011 úroveň 4,2%. Dve tretiny všetkých prázdnych bytových jednotiek patria súkromným investorom a súkromným prenajímateľom. Naposledy v januári 2013 poklesol predaj nehnuteľností k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o skoro -12% na 6’260 predajov nehnuteľností.

Objem úverov v holandských obchodných bankách pre domáci privátny sektor (podniky a domácnosti) rástol prekvapivo naďalej nahor. Napokon v januári 2013 predstavoval celkový objem všetkých úverov v Holandsku sumu 991,761 miliardy eur, čo zodpovedalo cca 165% nominálneho HDP, medzi inými to bolo 391,971 miliardy eur na hypotekárnych pôžičkách pre privátne domácnosti.

Celkový objem úverov pre privátny sektor v Holandsku

Objem úverov pre privátny sektor v Holandsku
Vývoj celkového objemu úverov v holandských MFIs (Monetary Financial Institutions) pre privátny sektor (domácnosti a podniky) od januára 1991 do januára 2013 v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.  Vjanuári 2013 vzrástol celkový objem úverov v Holandsku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +4,5% na 991,761 miliardy eur.

Zdroj dát:
1. http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/
conjunctuurbericht/inhoud/maand/2013-03-21-m11.htm
2. http://statline.cbs.nl/statweb/?LA=en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.