Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nehnuteľnosti v Holandsku | September 2012 – ceny s poklesom o -7,94%

Štatistický úrad CBS informoval dnes o slabých cenách nehnuteľností v Holandsku za mesiac september 2012. V septembri poklesol index cien nehnuteľností o -7,94% k mesiacu z predošlého roka na 95,0 indexových bodov. Toto zodpovedalo priemernej cene nehnuteľností na úrovni 216 849 Eur. Tým sa ukazujú, súčasne s ľahkým zaostávaním hospodárskej aktivity v Holandsku, aj narastajúce problémy na trhu s nehnuteľnosťami.

Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku.

Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku (prices of existing owner-occupied dwellings) v percentách k mesiacu predošlého roka podľa oficiálnych údajov Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). V septembri 2012 to išlo s nehnuteľnosťami už o -7,94% nadol, k -8,00% v auguste a k -8,04% v júni, rovnako v porovnaní s predošlím rokom.

Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku - dlhodobý graf od januára 1995.

Vývoj cien nehnuteľností v Holandsku na dlhodobom grafe od januára 1995. V septembri 2012 to už išlo o -7,94% nadol, na 95,0 bodov, k 95,5 indexovým bodom oproti predošlému mesiacu a k 103,2 indexovým bodom k mesiacu z predošlého roka.

Ceny nehnuteľností v Holandsku v septembri 2012 (Immobilienpreisindex-prices of existing owner-occupied dwellings) poklesli o -16,3%, v porovnaní k maximu z augusta 2008 k úrovni zo začiatku roku 2004. V prvých deviatich mesiacov roku 2012 bolo predaných 81000 bytov, čo je -8,0% v porovnaní s obdobím z predošlého roka na trhu s nehnuteľnosťami v Holandsku.

Holandsko má veľa prázdnych nehnuteľností

Slabý trh s nehnuteľnosťami v Holandsku sa ukazuje aj v prudko klesajúcich žiadostiach na stavebné povolenie. V prvom polroku 2012 klesol počet stavebných povolení pri bytových jednotkách v Holandsku o -37% k mesiacu z predošlého roka. Stavebné povolenia pre obytné domy poklesol dokonca až o -45%. Stavebné povolenia nehnuteľnosti typu bytové domy, kolaboval v Holandsku už v roku 2011 a prepadol sa o -9,0% oproti predošlému roku, na len 55 804 povolení, a tým na najnižšiu úroveň od roku 1953. V prvej polovici roka 2012 bolo udelených v Holandsku len 17000 stavebných povolení na nehnuteľnosti! Už v roku 2011 predstavoval počet prázdnych bytových jednotiek na trhu s nehnuteľnosťami počet 300000, čo hovorí niečo o nasýtení trhu. Počet prázdnych bytových jednotiek na trhu s nehnuteľnosťami predstavoval v Holandsku úroveň 4,2%. Dve tretiny všetkých prázdnych jednotiek patria inštitucionálnym investorom a privátnym nájomcom.

Objem úverov v Holandsku od obchodných bánk pre privátny sektor (spoločnosti a domácnosti) predstavoval v auguste 2012 984254 mld. Euro, čo predstavuje 163,5% nominálneho HDP (čo je situácia v Španielsku). V tom boli 386938 mld. Euro hypotekárne pôžičky pre domácnosti. Zatiaľ čo celkovo objem úverov na privátny sektor stúpal o slabých +1,66% v porovnaní s mesiacom z predošlého roka, stáli hypotekárne úvery pre domácnosti na kontrakčnej úrovni s +0,19% k mesiacu z predošlého roka.

Vývoj objemu úverov Holandských MFIs pre privátny sektor.

Vývoj obrovského objemu úverov Holandských MFIs (Monetary Financial Institutions) pre privátny sektor (domácnosti a firmy) od januára 1991 do augusta 2012 v percentách k mesiacu z predošlého roku. Posledne v auguste 2012 stúpol v Holandsku objem úverov o slabých +1,66% k mesiacu z predošlého roka, na 984254 mld. Eur.

Holandská slabá ekonomika sa odráža aj v nehnuteľnostiach

Aj Holandsko ide po období masívnej expanzie úverov na okraj úverového krátenia v privátnom sektore. Slabé HDP a slabá expanzia úverov korelujú veľmi tesne spolu.

Oslabujúce sa hospodárstvo v Holandsku vedie k tomu, že všetky oslabenia a zlyhania sa stávajú otvorené a v ohrození dramaticky pôsobiacich spätných väzieb, ktoré nie sú vôbec ešte zažehnané.

 

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.