Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nehnuteľností v Španielsku | Október 2012 – ceny s poklesom -12,5%

Podľa španielskej agentúry TINSA (Tasaciones Inmobiliarias), ktorá ohodnocuje nehnuteľnosti, poklesli celoplošne ceny nehnuteľností v Španielsku v októbri 2012 s hodnotou -12,5% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka! Od maxima v decembri 2007 to už išlo pri španielskych nehnuteľnostiach celkovo dole o neuveriteľných -33,23%. Správa TINSA o nehnuteľnostiach vychádza raz za mesiac. Cenový index nehnuteľností IMIE (Indice de Mercados Españoles Inmobiliarios) poklesol v októbri 2012 na nominálnych 1525 indexových bodov.

Ceny nehnuteľnosti v Španielsku.

Vývoj nominálneho IMIE od januára 2001. Od januára 2001 do decembra 2007 stúpli ceny nehnuteľností v Španielsku až o +144%. Odvtedy to ide už o -33,23% nadol, na 1525 indexových bodov v októbri 2012, po 1532 indexových bodoch v predchádzajúcom mesiaci a po 1742 indexových bodoch v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Prasknuté špekulatívne bubliny sa môžu takto navrátiť ku svojim pôvodným hodnotám, pričom mizerná hospodárska situácia v Španielsku robí toto celkom pravdepodobným.

Nehnuteľnosti v Španielsku s komickým vývojom

Tento doslova komický vývoj v Španielsku do roku 2007 bol spôsobený výhradne nárastom úverov, čo bolo dôsledkom znížených úrokových sadzieb po zavedení Eura a masívnom uvoľňovaní úverov španielskeho bankového systému. Objem poskytnutých úverov v Španielsku na nehnuteľnosti narástol z hodnoty 253,844 miliardy Eur v januári 2001 na neuveriteľných 1,018784 bilióna Eur v decembri 2007. Odvtedy sú tam menšie úverové poklesy, no logicky oveľa menej výrazný pokles ako pri cenách. Naposledy v auguste 2012 predstavoval objem úverov na nehnuteľnosti v Španielsku hodnotu 931,264 miliardy Eur.

Ako slon v porceláne stále zostávajú hypotekárne úvery pre privátny sektor.

Španielsko - hypotekárne úvery pre privátny sektor.

Vývoj celkových hypotekárnych úverov na privátny sektor v miliardách Euro od januára 1986 do augusta 2012. Naposledy v auguste 2012, poklesol celkový objem hypotekárnych úverov v Španielsku o rekordnú hodnotu -8,47% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, na 931,264 miliardy Euro. Celkom spokojne môžeme povedať, že 200-300 miliárd Euro z týchto hypoték sa môžu považovať za odpad. Každým nárastom percenta poklesu cien na trhu s nehnuteľnosťami klesajúcim hospodárskym výkonom a nárastom nezamestnanosti v Španielsku, by mohol podiel na týchto toxických úveroch nehnuteľností ďalej narastať.

Vývoj cenového indexu nehnuteľností TINSA (IMIE) v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, od januára 2001 do októbra 2012. V októbri 2012 to išlo nadol s hodnotou -12,5% k minulému roku, po -11,6% k predchádzajúcemu mesiacu.

TINSA dodáva informácie o nehnuteľnostiach lepšie ako štátny úrad

No ani IMIE index nehnuteľností od španielskej agentúry TINSA, by nemusel ešte odzrkadľovať celkový rozsah krízy na trhu s nehnuteľnosťami len podľa cenového vývoja. TINSA, ktorá bola založená v roku 1985, je vedúcou spoločnosťou na trhu s oceňovaním nehnuteľností, analýzami a poradenstvom v Španielsku. V novembri 2010 prevzala americkú spoločnosť Advent International od španielskeho združenia sporiteľov (Conferación de Cajas de Ahorros Espanóla/CECA). Skupina TINSA je aktívna v 25 krajinách a prevádzkuje v Španielsku 32 pobočiek na účel ohodnocovania nehnuteľností, poradenstva a analýzy. IMIE od Tinsa poskytuje, na rozdiel od španielskeho štatistického úradu INE, širokú dátovú líniu už od januára 2001, čo jasne ukazuje aj tento smiešny vývoj cien v nehnuteľností, ako aj trhovú korekciu. Index poskytuje aj presné mesačné údaje, nie ako INE len kvartálne a len od roku 2007.

Za španielskymi údajmi v nehnuteľnostiach sa skrývajú problémy španielskeho bankového sektora, nenormálne nafúknutá bilancia, za ktorou sa skrývajú mnohé toxické a otázne hypotekárne pôžičky. No aj rastúci počet iných toxických úverov pre privátne domácnosti a spoločnosti a rastúci objem španielskych dlhopisov na strane aktív tejto bilancie.

Zdroj:
1.
_de_prensa_Imie_Octubre_2012.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.