Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Daňové príjmy Grécka aj v januári 2015 naďalej s poklesom
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daňové príjmy Grécka | Január 2015 s dvojciferným poklesom

Čo môžu skutočne „sláviť“ predstavitelia eurozóny, Syriza a finančné trhy vôbec, keď človeku zostávajú oči v údive, ak sa pozrie na daňové príjmy Grécka, ktoré zverejnila centrálna vláda v Aténach za mesiac január 2015 – neprelomený pokles! Príjmy z daní v Aténach poklesli v januári 2015 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -17,3 % na 3,682 miliárd eur. Nuž len „pre útechu“, výdavky Grécka poklesli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o -13,5 % na 3,315 miliárd eur, takže malý rozpočtový prebytok vo výške +367 miliónov eur zotrval, ako aj primárny rozpočtový prebytok vo výške +443 miliónov eur. Zatiaľ je to dobré, no dvojciferný pokles daňových príjmov Grécka a súčasne pri štátnych výdajoch vôbec vykazuje všetko, ale určite nie hospodársky a sociálny rozvoj krajiny. Podrobnejšie údaje o gréckych daňových príjmoch sú jednou veľkou katastrofou, a to aj vtedy, ak k tomu prirátame údaje za posledných 12 mesiacov a graficky ich zobrazíme.

Neuveriteľne mizerné daňové príjmy Grécka sú zdokumentované. V januári 2015 poklesli nominálne daňové príjmy z daní z pridanej hodnoty v Grécku k predchádzajúcemu mesiacu o -16,3 % na 1,329 miliárd eur. Aj vývoj prebiehajúci počas 12 mesiacov, prirátaný a očistený o nárast spotrebiteľských cien, svedčí o katastrofe.

Daňové príjmy Grécka z daní z pridanej hodnoty v miliardách eur

Daňové príjmy Grécka z DPH feb2015Graf: Reálne daňové príjmy Grécka z daní z pridanej hodnoty v miliardách eur.

Priebeh vývoja reálnych daňových príjmov Grécka z daní z pridanej hodnoty v miliardách eur počas 12 mesiacov (zakaždým je posledných 12 mesiacov prirátaných) zachytáva hore uvedený graf. V januári 2015 bolo v Grécku vybraných reálne na daniach 12,482 miliárd eur po prirátaní posledných 12 mesiacov. Dokonca aj negatívne sadzby indexu spotrebiteľských cien po vonkajšom okraji krivky nebránia skutočnému klesaniu. Z pripočítaného reálneho maxima z júla 2008 poklesli daňové príjmy Grécka z dane z pridanej hodnoty o -33,5 %.

Tento prudký prepad sa prejavuje, hoci je DPH v Grécku momentálne 23 %. K jej zvýšeniu o silných +4,0 percentuálnych bodov došlo v rámci doterajších vykonaných vládnych úsporných opatrení.

Extrémnym vytriezvením sú údaje týkajúce sa daní z príjmu fyzických osôb v Grécku za január 2015, ktoré poklesli k rovnakému mesiacu predošlého roka o -48,9 % na 402 miliónov eur.

Podlomená príjmová základňa Grécka v dôsledku reforiem

Objem reálnych dańových príjmov Grécka feb2015Graf: Objem reálnych daňových príjmov Grécka v miliardách eur.

V hore uvedenom grafe môžeme vidieť, ako sa od januára 1999 do januára 2015 vyvíjal objem reálnych daňových príjmov Grécka rolujúci sa počas 12 mesiacov v miliardách eur. V januári 2015 (prirátaných aj posledných 12 mesiacov) išiel dole z kopca oproti rovnakému mesiacu minulého roka o -5,6 % na 6,960 miliárd eur, k maximu z marca 2009 to bolo 11,114 miliárd eur (-37,5 %).

Dokonca aj oproti nominálnemu 12 mesačnému maximu z marca 2009 to bol pokles o -32,2 %.

Napriek zvyšujúcej sa sadzbe daní z príjmov a následkom reforiem sa príjmová základňa v Grécku surovo podlomila.

Aj tretia dôležitá zložka daňových príjmov Grécka skolabovala. Daň z príjmov právnických osôb zobrazuje po vonkajšom leme krivky prinajmenšom prvé zotavenie.

Daň z príjmov právnických osôb v Grécku predstavuje 26 %

Daň z príjmu právnických osôb v Grécku feb2015Graf: Nominálne príjmy z dane z príjmu právnických osôb v Grécku v miliónoch eur.

Hore uvedený graf približuje vývoj nominálnej dane z príjmu právnických osôb v Grécku v časovom horizonte 12 mesiacov od roku 1999 v miliardách eur.

Daň z príjmu právnických osôb pre kapitálové spoločnosti sa v Grécku zvýšila z 20 na 26 %. Pre samostatne zárobkovo činné osoby a personálne spoločnosti sa vzťahuje na zisk vo výške 50 000 eur ročne 26 % sadzba dane, od 50 001 eur nahor platí sadzba dane vo výške 33 %. K tomu pridáme ešte živnostenské odvody ako jednorázové platby nezávisle od dosiahnutého zisku/straty.

V januári 2015 sa znížili nominálne príjmy z dane z príjmu právnických osôb v Grécku v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka o -22,2 % na veľmi nízkych 7 miliónov eur.

Efektívnosť výberu daní je v Grécku problém

Prudko klesajúce daňové príjmy Grécka odporujú akýmkoľvek fantáziám o pokroku v krajine. V rozpore s tým je aj pokles -13,5 % vo vládnych výdavkoch za január 2015, pretože aj tieto tlmia grécky hospodársky rast. Grécko je úplne zničené, nedostatočne rozvinutý grécky priemysel ušetril počas 6 rokov ďalej od straty klesajúcu tvorbu hrubého fixného kapitálu. Pomocou obchodovateľných tovarov a komodít je nemožné reálne zaplatenie verejného dlhu a čistého zahraničného dlhu. Vnútri korzetu eura a šikane ničivých veriteľov, je zotavenie gréckej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti čo i len v náznakoch nereálne. Nič, čo by Syriza nechcela alebo nemusela vidieť do tej miery, kým si zachová svoj status quo, či dovtedy kým grécki ľavičiari vyhlásia bankrot. Budúca krivka učenia, výstup Grécka z menovej únie, devalvácia a vyhlásenie štátneho bankrotu, to všetko ešte nie je úplne vylúčené.

Daňové príjmy Grécka po zavedení prísnych úsporných opatrení prudko poklesli aj kvôli vzburám a nepokojom veľkej časti gréckeho obyvateľstva.

Zdroje dát:
1.http://minfin.gr/sites/default/files/Bulletin_1_2015.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.