Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
DFPIGS - produkcia v priemysle v marci 2013 | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

DFPIGS: Produkcia v priemysle v marci 2013

Dnes ráno zverejnil Eurostat nové dáta k produkcii v priemysle pre EU27 – Európska únia, EU17 – eurozóna a jednotlivé štáty. V eurozóne vzrástol výstup širokovzatej produkcie v priemysle (ťažba, dodávky energií a výroba) v marci 2013 po sezónnom očistení o +1,0% k predchádzajúcemu mesiacu a po očistení o pracovné dni poklesol výstup miernych -1,7% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Ako je možné už z uvedených dát vyčítať, okrem Francúzska a Talianska sa prejavujú náznaky stabilizácie/oživenia produkcie v priemysle bez ohľadu na pretrvávajúce nevyváženosti.

Eurozóna: o pracovné dni očistená produkcia v priemysle

Eurozóna - produkcia v priemysle

Vývoj o pracovné dni očistenej (o počet pracovných dní v mesiaci) širokovzatej produkcie v priemysle (ťažba, zásobovanie energiami a výroba) v eurozóne v porovnaní s tým istým mesiacom predchádzajúceho roka od januára 1992 do marca 2013. V marci 2013 poklesol o pracovné dni očistený index o miernych -1,7% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka (Február: -3,2%).

Eurozóna: Vývoj indexu širokovzatej priemyselnej produkcie 

Priemyselná produkcia v eurozóne

Vývoj sezónne očistenej produkcie v priemysle v eurozóne (EU17) od januára 1991 do marca 2013. V marci 2013 to išlo k predchádzajúcemu mesiacu hore o +1,0% na 100,07 indexových bodov.

Naďalej rozdielny vývoj v hospodárstvach krajín eurozóny, merané podľa výstupu produkcie v priemysle:

Eurozóna - širokovzatá produkcia v priemysle

Vývoj širokovzatej produkcie v priemysle (ťažba, zásobovanie energiami a výroba / produkcia tovaru – rok 2000=100) bez stavebníctva. Zatiaľ čo Nemecku (modrým) výstup produkcie stúpol od roku 2000 do marca 2013 o +17,4%, sa výstup produkcie vo Francúzsku (červeným) prepadol o -14,9%, v Portugalsku (zeleným) o -16,0%, v Taliansku (fialovým) o -22,7%, v Grécku (tyrkysové) o -29,6% a v Španielsku (oranžovým) o -21,6% pod úroveň priemerného výstupu produkcie roku 2000!

Indície produkcie v priemysle merajú objem, počet, resp. jednotky vyrobených tovarov a komodít.

Sezónne očistené indície širokovzatej priemyselnej produkcie (rok 2000=100) ukazujú vývoj, ale nevypovedajú vôbec o absolútnej úrovni výstupu produkcie jednotlivých krajín. Priemerný mesačný výstup priemyselnej produkcie roku 2000 je pritom nastavený na 100 indexových bodov.

Nielen to, že už od začiatku menovej únie sa hospodársky výkon jednotlivých krajín nachádzal príliš ďaleko od seba, vývoj ukázal, že odvtedy sa rozdielnosť týchto krajín ešte viac zväčšovala, ako dokladujú aj dáta výstupu priemyselnej produkcie, keď sa pozrieme na mesačný priemer výstupu roku 2000 nastavený na 100.

Na zvýraznenie toho, aké je to hrozné niektorými úrovňami produkcie hrozné, ešte jeden pohľad na to, keď sa nastaví na 100 rok 1995:

Výstup priemyselnej produkcie jednotlivých krajín

Mesačný vývoj priemyselnej produkcie

Vývoj širokovzatej priemyselnej produkcie (1995=100) okrem stavebníctva. Zatiaľ čo Nemecko (modrým) svoj výstup produkcie zvýšilo od roku 1995 do marca roku 2013 až o +33,9%, Portugalsko (zeleným) zvýšilo produkciu len o +1,0%, Francúzsko (červeným) stratilo -5,2%, Taliansko (fialovým) stratilo -16,8%, Grécko (tyrkysovým) -11,0% a Španielsko (oranžovým) -6,1%.

Zdroj dát:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14052013-AP/DE/4-14052013-AP-DE.PDF
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.