Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Medzinárodný slovník ekonomických pojmov a organizácií
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štandardizovaný medzinárodný slovník ekonomických pojmov a organizácií

Medzinárodný slovník ekonomických pojmov a organizácií:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z

Medzinárodný slovník ekonomických pojmovTento slovník bol napísaný s cieľom pomôcť tým, ktorí sa potrebujú zoznámiť s ekonomickými a finančnými pojmami a ideami súčasnosti. So zvyšujúcou sa globalizáciou a smerovaním sveta k slobodným trhom a súkromnému vlastníctvu, sa začala rozvíjať i potreba po spoločnom chápaní pojmov a ideí používaných na globálnom trhu.

Veľká časť ekonómie je schopná vidieť to, čo nie je jednoduché vidieť: napríklad ako „sociálna spravodlivosť“ môže byť nespravodlivá, ako „férová súťaž“ môže viesť k nedostatku čestnosti a ako cenová kontrola môže zničiť informáciu, nevyhnutne potrebnú pre správne fungovanie ekonomiky. Z tohto dôvodu je slovník navrhnutý tak, aby pomohol ľuďom porozumieť aj tomu, čo nie je vidieť a tiež rozoznávať dôsledky činov, ktoré majú vplyv na ekonomiku.

Poslanie ekonomického slovníka

Vytvorením tohto slovníka, ktorý sa prekladá a publikuje vo viacerých jazykoch, sa The Center for Global Economic Growth z nadácie FreedomWorks snaží byť nápomocným spoločnému porozumeniu ekonomických síl a aktivít. Nie všetky jazyky obsahujú slová, ktoré adekvátne popisujú pojmy anglického jazyka a preto prekladané verzie niekedy používajú anglické slovo, ak sa to stáva globálne akceptovaným na popis pojmu, alebo idei.

Nápad a pôvodná verzia tohto slovníka boli realizované Rutou Vainiene (bývalou členkou bankovej rady Banky Litvy a zároveň viceprezidentkou Lithuanian Free Market Institute). Pani Vainiene rozpoznala potrebu súčasného ekonomického slovníka, keďže študenti, žurnalisti i iní boli stále zaťažení nemodernými socialistickými textami, ktoré boli bez vzťahu voči novému svetu ekonómie. S podporou niekoľkých litovských podnikov, európskych a amerických nadácií, ako i amerických podporovateľov v podobe jednotlivcov, sa pani Vainiene podujala napísať takýto slovník. Litovská verzia slovníka bola vydaná v októbri 2005 a stala sa okamžite bestsellerom. Následne nato boli projekt slovníka a pani Vainiene predstavení v článku vydanom vo Wall Street Journal.

Hneď na začiatku projektu sa ukázalo byť zreteľným, že potreba takéhoto slovníka sa v súčasnosti neobmedzuje len na Litvu, ale že sa vzťahuje na viacero krajín a jazykov. Z tohto dôvodu sa v momente dokončenia litovskej verzie začalo pracovať na zvládnutí anglickej verzie, ktorá by mohla byť použitá ako základný text na preklad do iných jazykov. Pre uľahčenie tohto procesu bol doslovný text anglickej verzie poskytnutý skupine absolventov zo School of Public Policy na Pepperdine University, pod dohľadom profesorky Angely Hawken. Recenzenti z ďalších mimovládnych organizácií a univerzít rozšírili a vycibrili základný dokument. Súčasný text, hoci založený na práci Ruty Vainiene, sa tak stal kolektívnym dielom.

Zámerom je pokračovať v pravidelnom rozširovaní a revidovaní textu tak, aby bol vždy čo možno najviac aktuálnym a použiteľným ekonomickým slovníkom.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z

Poďakovanie

Medzi tými, ktorí sa podieľali na príprave textu boli Joshua Hunter, Mary Boardman, Juliet Allup, Troy Senik a Nicole Kurokawa, všetko absolventi Pepperdine University. Ostatní, ktorí recenzovali text sčasti alebo vcelku a podstatným spôsobom redaktorsky prispeli sú: Dr. Wayne Brough, pani Taisia Bullard, Dr. Warren Coats, pani Beverly Danielson, Dr. Angela Hawken, Dr. Barbara Kolm-Lamprechter a Dr. Daniel Mitchell.

Realizácia slovníka by nebola možná bez finančných donorov, ktorí podporili túto snahu. Konkrétne, srdečne ďakujeme The Krieble Foundation, The James Deering Danielson Foundation, The Freiheit Foundation, The Garvey Kansas Foundation, pánovi Frankovi Sandsovi staršiemu, The Institute for Global Economic Growth, pánovi Gerry Ohrstromovi, pani Beverly Danielsonovej, Sandre a Fredovi Youngovcom a Toddovi a Pamele Coleovcom za ich štedrú finančnú podporu.

Dekan Dr. James Wilburn a prodekan Jon Kemp z postgraduálnej School of Public Policy na Pepperdine University boli nápomocní pri koordinácii, organizovaní a podpore značného úsilia absolventov a profesky Hawkenovej. Mimo toho, ctihodný predseda Nadácie FreedomWorks Dick Armey a jej prezident Matt Kibbe boli neobyčajne nápomocní v poskytnutí dodatočných nevyhnutných ľudských a finančných zdrojov, potrebných pre úspech tohto projektu.

Ruta Vainiene, spolupracovník na FreedomWorks, pokračuje vo funkcii riadiaceho redaktora projektu.

Richard W. Rahn, Ph.D
výkonný riaditeľ
máj 2006

“Slovenská verzia Štandarizovaného medzinárodného slovníka ekonomických pojmov a organizácií bola vytvorená Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika v partnerstve s Center for Global Economic Growth a FreedomWorks Foundation.”