Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

A priori (lat.)

A priori [lat.]: deduktívny; predbežné tvrdenie, ktoré nezávisí na dôkaze.

*****

A Priori [Lat.]: deductive; a preliminary statement that does not depend on experience.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z