Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ab invito (lat.)

Ab invito [lat.]: povinne, pod nátlakom.

*****

Ab Invito [Lat.]: by compulsion, compulsorily.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z