Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Absolútna cena – Absolute price (angl.)

Absolútna cena (Absolute price) je cena, ktorá sa vyjadruje množstvom peňažných jednotiek, napríklad cena za 1 kilogram chleba vo výške 1 euro.

Pozri: relatívna cena >>

*****

Absolute Price: price expressed as an absolute sum of money. For example, a kilogram of bread costs 1 euro. See Relative Price.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>