Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Agent – Agent (angl.)

Agent – Agent (angl.)

(1) sprostredkovateľ, konajúci s poverením a v záujme reprezentovanej osoby alebo organizácie. Sprostredkovanie môže mať zákonom určené obmedzenia, agent však nikdy nemá väčšiu moc ako mu deleguje (nepriamo alebo výslovne) jeho klient. Agent je viazaný ku klientovi povinnosťou dôvery a musí konať v jeho najlepšom záujme.

(2) V neživotnom poistení je jednotlivec poverený poisťovacou spoločnosťou uzatváraním zmenou a likvidáciou poistných zmlúv alebo poskytovaním poradenstva v oblasti poistenia.

*****

Agent: (1) an intermediary acting on the behalf of and in the interest of, a represented person or entity. The agency may have limits stipulated by law, and an agent may never hold more power than implicitly or expressly granted by the client. An agent owes a fiduciary duty to the client, and is bound to act in the best interests of the client. (2) in property and casualty insurance, an individual authorised by an insurance company to create, modify, and terminate contracts of insurance or to arrange to do so or to advise on contracts of insurance for certain jurisdictions.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>