Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Agregátna ponuka – Aggregate supply (angl.)

Agregátna ponuka (Aggregate supply): peňažné vyjadrenie celkového objemu tovarov a služieb, vyprodukovaných v krajine na konečné použitie v stanovených cenách a za určité časové obdobie (rok).

*****

Aggregate Supply: the total volume of goods and services produced for final using in a country at a given price, and over a specified time (a year).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>