Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Agregátny dopyt – Aggregate demand (angl.)

Agregátny dopyt (Aggregate demand): ukazovateľ používaný v makroekonomických analýzach, ktorý je peňažným vyjadrením domáceho (spotrebného a investičného) dopytu a čistého vývozu (rozdielu medzi vývozom a dovozom) za daný rok.

*****

Aggregate Demand: an indicator used in macroeconomic analysis, calculated in monetary units by adding total domestic (consumption and investment) demand and net exports (exports less imports) for a given year.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>