Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akceptácia – Acceptance (angl.)

Akceptácia (Acceptance) je:

(1) prijatie zmenky za platbu;
(2) znak alebo pečať finančnej inštitúcie garantujúcej splatenie zmenky v čase splatnosti.

*****

Acceptance: (1) accepting a bill of exchange for payment; (2) a mark or seal of a financial institution guaranteeing the redemption of a bill of exchange at the expiry of its term.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>