Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akcionár – Shareholder (angl.)

Akcionár (Shareholder): fyzická alebo právnická osoba vlastniaca akcie (podielnické certifikáty) v spoločnosti, majúca nárok na všetky práva z tohto vlastníctva vyplývajúce.

Pozri: akcia >>

*****

Shareholder: a natural or legal person holding shares (stock certificates) in a company and entitled to all the rights arising from such holding. See Share.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>