Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akcionársky podiel – Shareholders’ equity (angl. – fr.)

Akcionársky podiel (Shareholders’ equity): hodnota aktív spoločnosti, na ktoré majú akcionári nárok. Počíta sa ako rozdiel medzi aktívami spoločnosti a jej záväzkami, alebo ako súčet kapitálových účtov a zadržaných príjmov.

*****

Shareholders’ equity: value of the company’s assets to which the shareholders are entitled. Shareholders’ equity is calculated as the difference between assets and liabilities, or as a sum of the capital accounts and retained earnings.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>