Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akvizícia – Acquisition (angl.)

Akvizícia (Acquisition) je metóda zlučovania spoločností spôsobom, keď jedna alebo viaceré spoločnosti sú zlúčené do inej spoločnosti, ktorá následne získa všetky práva a povinnosti získaných spoločností.

Pozri: fúzia >>

*****

Acquisition: a method of merging companies; when one or more companies are merged into another company, which then acquires all the rights and duties of the acquired company. See Merger.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>