Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Alfa – Alpha (gr.)

Alfa (Alpha): veličina vypočítaná návratnosťou investičného portfólia k trhovému výnosu.

Ak je alfa vyššia ako nula, výnos skúmaného portfólia je vyšší než výnos než priemerný výnos cenných papierov na trhu, ak je alfa rovná jednej, výnos portfólia je 1% nad priemerným výnosom na trhu.

Pozri: beta >>

*****

Alpha: return of an investment fund compared to the average return in the market. If alpha is more than a zero, then the yield on the shares of the investment fund in question is higher than the average yield of securities in the market. If alpha is equal to one, the yield of the investment fund is 1 per cent above the average yield in the market. See Beta.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>