Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Altruizmus – Altruism (angl.)

Altruizmus (Altruism): nesebecká úcta k blahu iných. Altruizmus je základom pre neziskové, mimovládne organizácie, dobrovoľníctvo a charitu.

*****

Altruism: an unselfish regard for the welfare of others. Altruism serves as the primary basis for non-profit, non-governmental organizations; voluntary work, charity and support.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>