Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Americký sprostredkovateľský system – American Agency System (angl.)

Americký sprostredkovateľský systém(American Agency System): termín používaný na označenie marketingového systému poisťovní, v ktorom je agent skôr nezávislý podnikateľ ako zamestnanec poisťovacej spoločnosti.

*****

American Agency System: the term applied to the system of insurance marketing in which the agent is an independent business operator rather than an employee of the company.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>