Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Anarchia – Anarchy (angl.)

Anarchia (Anarchy): bezvládie; systém, v ktorom je verejný život riadený a všetky záležitosti sú riešené a potreby uspokojené bez štátu, jeho inštitúcií a zákonov. Je len niekoľko príkladov anarchie v histórii, napríklad obdobie medzivládia v Somálsku po roku 1991.

*****

Anarchy: the absence of government; an order where public life is conducted, all issues are resolved, and all needs are satisfied, without the state, its institutions or its laws. There are few examples of anarchy in the history of mankind, with perhaps the period of interregnum in Somalia as the best example, which continued since 1991.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>