Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Antidumpingové clo – Antidumping duty (angl.)

Antidumpingové clo (Antidumping duty): clo používané ako odvetné opatrenie voči neobvykle nízkym cenám dovážaných statkov, zvyčajne na ochranu záujmov domácich výrobcov. Námietky vznikajú a dôkazy sa sústreďujú na preukázanie toho, že ceny dovážaných statkov sú nižšie ako náklady na ich výrobu a daný subjekt tak vraj koná v snahe o vytlačenie ostatných (najčastejšie domácich) výrobcov a zabratie ich trhového podielu.

Cieľom antidampingového cla je zvýšiť ceny dovážaného tovaru na alebo nad úroveň cien domácich výrobcov. Často sa využíva ako protekcionistické opatrenie domácimi výrobcami.

*****

Antidumping Duty: a duty used to retaliate against unusually low-priced imported goods, typically to protect the interests of domestic producers. A complaint is made, and evidence is collected to prove that the seller offers the goods below cost in an attempt to oust other (often local) producers and take their market share. The application of this duty aims to increase the price of imported goods to an equivalent or higher level than locally produced goods. This duty is often used as a protectionist measure by domestic companies.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>