Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Arabská liga – AL (Arab League), (angl.)

Arabská liga – AL (Arab League): organizácia arabských štátov, ktorá má podľa jej charty koordinovať ekonomické záležitosti, obchodné vzťahy, komunikáciu, kultúrne a spoločenské otázky a otázky, týkajúce sa zdravotnej starostlivosti.

Členovia majú zakázané použiť proti sebe silu.

Hlavným cieľom je slúžiť spoločnému blahu a zabezpečiť lepšie podmienky pre všetky arabské štáty. Navyše chce zabezpečiť budúcnosť všetkých arabských krajín a naplniť ich očakávania a nádeje. AL bola založená v roku 1945 a ústredie má v egyptskej Káhire.

Tvorí ju 22 členských štátov a Eritrea, ktorá má štatút pozorovateľa.

Jej ciele sú v prvom rade politické, členstvo je skôr na základe kultúrnej príslušnosti ako na geografickom základe. Nedosiahla žiadnu úroveň regionálnej integrácie a nezasahuje priamo do života občanov členských krajín. Všetky členské štáty sú zároveň členmi Organizácie islamskej konferencie.

*****

Arab League: an organization of Arab states. The League’s Charter states that the League shall coordinate economic affairs, commercial relations, communications, cultural affairs, social affairs, and health affairs. Members are forbidden from resorting to force against one another. Its main goals are to serve the common good of, and ensure better conditions for all Arab countries. Additionally, it aspires to guarantee the future of all Arab countries and fulfil the hopes and expectations of all Arab countries. The Arab league was founded in 1945, and its headquarters are located in Cairo, Egypt. It is composed of 22 member states, with Eritrea under observer status. It has primarily political aims, with membership contingent upon culture rather than geographic location. It has not achieved any degree of regional integration, and its organization does not directly affect the lives of citizens in its member states. All Arab League members are also members of the Organization of the Islamic Conference.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>