Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Arbitráž – Zmierovacie konanie | Arbitration (angl.)

Arbitráž, zmierovacie konanie (Arbitration): predloženie sporu na posúdenie presne určenému počtu nezaujatých osôb (arbitrov), ktorých rozhodnutie je zaväzujúce pre obe strany.

*****

Arbitration: the submitting of a matter in dispute to the judgement of a specified number of disinterested persons called “arbitrators,” whose decision, called an ‘award’, is binding upon the parties.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>