Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Archizmus – Archism (gr.)

Archizmus (Archism): predstava, že pre hladké fungovanie spoločnosti je nevyhnutná existencia formálnej vlády. Opak anarchizmu.

*****

Archism: a belief that a formal government is necessary for the smooth functioning of a society; the opposite of anarchy. See Anarchy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>