Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

ASEAN – Asociácia krajín juhovýchodnej Ázie | Association of Southeast Asian Nations (angl.)

ASEAN: Asociácia krajín juhovýchodnej Ázie (Association of Southeast Asian Nations). ASEAN sa usiluje sa o zvýšenie ekonomického rastu, spoločenský pokrok a kultúrny rozvoj regiónu v snahe posilniť základy pre prosperujúce a mierové spoločenstvo národov v juhovýchodnej Ázii.

Taktiež sa snaží o stabilitu a mier v regióne prostredníctvom spravodlivosti, vlády zákona a v duchu Charty OSN.

Cieľom ASEANu je spoločný mier a zdieľaná prosperita. Založený bol v roku 1967 a v súčasnosti má 10 členov. Sekretariát sídli v indonézskej Jakarte.

*****

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations. ASEAN strives to accelerate the economic growth, social progress, and cultural development in the region in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations. It also promotes regional stability and peace through justice, the rule of law, and the spirit of the U.N. Charter. ASEAN’s goal is cooperative peace and shared prosperity. ASEAN was established in 1967 and currently has 10 member states. The Secretariat is located in Jakarta, Indonesia.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>