Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Asketizmus – Ascetism (gr.)

Asketizmus (Ascetism): odriekanie materiálneho bohatstva. V ekonomickej analýze sa zvyčajne predpokladá, že človek nie je asketický a želá si zlepšiť svoj materiálny blahobyt.

Napriek tomu však existujú askéti, ktorí nečelia základnému ekonomickému problému – ako uspokojiť neobmedzené potreby danými limitovanými zdrojmi, keďže je pre nich dôležitejšie obmedzovať vlastné potreby. Typický príklad askéta je grécky filozof Diogenes (približne 413-323 pred n. l.), ktorý žil v sude.

*****

Asceticism: self-denial of material wealth. In economic analysis, the usual assumption is that a human being is not ascetic and that each human wishes to improve his material life. Nevertheless, there are ascetics who do not face the main problem dealt with by economics; that is, how unlimited needs can be satisfied given limited resources, as they see limiting their needs as more important. A typical example of an ascetic was the Greek philosopher Diogenes (ca. 413–323 BC) who lived in a barrel.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>