Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Asociácia – Association (fr.)

Asociácia (Association): forma organizácie neziskových subjektov. Sú to verejné právnické osoby s obmedzeným ručením a špecifickými menami, ktorých účelom je koordinovať aktivity jej členov, reprezentovať a brániť ich záujmy, alebo slúžiť iným verejným záujmom. Asociácia je rozpoznateľná podľa slov asociácia, únia, združenie, konfederácia v jej názve.

*****

Association: a form of organisation for non-profit entities. These are limited liability, public legal entities with unique names, whose purpose is to coordinate the activities of the members of the association, represent the interests of its members and defend them, or serve some other public interest. An association is usually recognised by the words “association,” “confederation,” “union,” “society,” “club” in its name.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>