Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Asymetrická informácia – Asymmetric information (angl.)

Asymetrická informácia (Asymmetric information): situácia, keď účastníci transakcie majú rôzne informácie. V praxi je nemožné sa im vyhnúť a ani by nemalo byť zámerom sa im vyhnúť, keďže práve rôzne očakávania sú impulzom pre transakcie.

*****

Asymmetric Information: a situation where parties to a transaction possess different information. This is impossible to avoid in practice, and should not necessarily be avoided as different expectations often drive the transactions.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>