Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Audit – Audit (lat.)

Audit (Audit): previerka finančných aktivít firmy alebo jej manažovania.

V závislosti od premetu skúmania, audit možno rozdeliť na finančný, daňový a manažérsky.

V závislosti od postavenia auditujúceho a auditovaného subjektu poznáme vnútorný a vonkajší audit.

  • Vnútorný audit vykonáva samostatné vnútorné oddelenie spoločnosti.
  • Vonkajší audit vykonáva nezávislá audítorská spoločnosť.

Medzinárodný audit miestnej spoločnosti vykonáva medzinárodná audítorská spoločnosť na základe medzinárodných účtovných štandardov.

*****

Audit: examination of a company’s financial activities or management practices. Depending on the object of examination, the audit could be divided into financial, tax and management audits. Internal and external audits are distinguished on the basis of the examiner’s relation to the examined. An internal audit is performed by a specialised internal division of a company. An external audit is carried out by an independent, unrelated audit company. An international audit of a local company is done by an international company following international accounting standards.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>