Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Aukcia – Auction (lat.)

Aukcia (Auction): metóda predaja statkov, zvyčajne záujemcovi, ktorý ponúka najvyššiu cenu. Aukcia je mechanizmus určenia ceny statku, ktorá je neznáma alebo výrazne kolíše.

*****

Auction: a method of selling goods, usually to the highest bidder. Auctions provide a mechanism to determine the price of a good with an unknown or varying value.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>