Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Aurofóbia – Aurophobia (lat.)

Aurofóbia (Aurophobia): obava zo zlatého štandardu, založená na myšlienke, že objem zlata nemôže byť dostatočný, menový systém dostatočne flexibilný a že centrálna autorita (zvyčajne centrálna banka) by nemala byť zbavená možnosti regulovať ponuku peňazí podľa vlastného uváženia.

Pozri: zlatý štandard >>

*****

Aurophobia: fear of the gold standard, based on the idea that gold holdings may be insufficient, that the monetary system may not be flexible enough, and that the central authority (usually central bank) should not be stripped of the ability to control the money supply at its own discretion. See Gold Standard.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>