Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Autarkia – Autarky (gr.)

Autarkia (Autarky): uzavretý trh, vylúčený z medzinárodného obchodu, alebo ekonomické odlúčenie krajiny zo svetového obchodného systému a medzinárodnej deľby práce.

Je protikladom otvoreného trhu a je obzvlášť nevýhodná pre spotrebiteľov, keďže sú zbavení možností získať požadované statky alebo musia zaplatiť oveľa vyššiu cenu než na otvorenom trhu.

*****

Autarky: a closed market excluded from international trade, or economic separation of a country from the global exchange system and the international division of labour. This is the opposite of an open market, and is especially unfavourable to consumers as they are either stripped of the opportunities to acquire desirable goods and services, or have to pay a much higher price than in an open market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>