Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Autistická ekonomika – Autistic economy (angl.)

Autistická ekonomika (Autistic economy): ekonomický systém, v ktorom každý jednotlivec koná nezávisle, bez akejkoľvek spolupráce s inými jednotlivcami. Neexistuje v nej nijaká deľba práce. Jej analógiou je bartrová ekonomika.

*****

Autistic Economy: an economic system where each individual acts independently, with no cooperation with other individuals. No division of labour is recognised. Its analogy is a barter economy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>