Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Averzia voči riziku – Risk averse (fr.)

Averzia voči riziku (Risk averse): neochota investovať spôsobujúca výber investície s nižším rizikom spomedzi dvoch investícií s rovnakou návratnosťou.

Pozri: milovník rizika >>

*****

Risk averse: an investor who chooses an investment with lower risk from two investments with the same return. See Risk Lover.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>