Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ážio – Agio (ital.)

Ážio (Agio):

(1) poplatok zaplatený pri výmene mien;

(2) rozdiel medzi hodnotou peňazí a ich denomináciou, napríklad rozdiel medzi nominálnou hodnotou zlatej mince a trhovou hodnotou zlata, z ktorého je vyrobená;

(3) podnikanie s výmenami mien.

*****

Agio: (1) commissions paid on currency exchange; (2) the difference between the value of a currency and its denomination, e.g., the difference between the denomination of a gold coin and the value of gold used for producing it; (3) business of currency exchange.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>