Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ážiotáž – Agiotage, crack-up boom (angl.)

Ážiotáž (Agiotage, crack-up boom): masívny nákup statkov vyvolaný rýchlym znehodnotením meny.

*****

Agiotage, crack-up boom: massive purchase of goods induced by a fast depreciation of a currency.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>