Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Beta – Beta (gr.)

Beta je číslo vyjadrujúce volatilitu ceny akcie, podielového listu alebo iného cenného papiera vo vzťahu ku volatilite cien všetkých cenných papierov na trhu.

    • Ak je beta vyššia ako 1, hodnota akcie kolíše viac ako trh.
    • Ak je beta rovná 1, hodnota akcie presne sleduje vývoj na trhu.
    • Ak je beta nižšia ako 1, cena akcie je menej volatilná ako trh.

*****

Beta: a number which indicates the volatility of a share, fund, or other security relative to fluctuations in the overall securities market. When beta is more than 1, the value of the share fluctuates to a greater extent than the market. When beta equals 1, the value of the share follows the market almost exactly. When beta is less than 1, the price of the share is less volatile than changes in the market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>