Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Brutto – Gross (it. – fr.)

Brutto (Gross): celková suma (pred zdanením alebo osobitnými odpočtami).

*****

Gross: the overall amount (before taxes or special deductions).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>