Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Business to Business – B2B (angl.)

Business to Business (B2B): tovar alebo služba predávaná jednou spoločnosťou druhej spoločnosti.

*****

Business to Business (B2B): a commodity or service sold by a company to another company.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>