Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Býk – Bull (angl.)

Býk (Bull): obchodník s cennými papiermi, ktorý očakáva rast cien cenných papierov, alebo podmienky na trhu, keď rastie hodnota indexov cenných papierov.

*****

Bull: a securities dealer who expects the market price of securities to rise, or the condition of the general market when securities indices are increasing in value.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>