Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Časový rad – Time series (angl. – lat.)

Časový rad (Time series): chronologická postupnosť čísel (hodnôt ukazovateľa).

*****

Time series: a chronological sequence of figures (indicator values).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>