Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Cenová regulácia - Price Control | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Cenová regulácia – Price Control (angl. – fr.)

Cenová regulácia (Price Control): maximum alebo minimum stanovené netrhovým faktorom na oceňovanie tovarov alebo služieb. Bežné príklady cenovej regulácie zahŕňajú požiadavky na minimálnu mzdu a zákony regulujúce prenájom bytov. Stanovenie maximálnej ceny (teda ceny statku nižšie než než trhová rovnovážna cena zvyčajne vyústi do nedostatku), kedže dopyt po produkte alebo službe prevýši snahu výrobcov ponúkať tovar. Stanovenie minimálnej ceny (teda ceny nad rovnovážnou trhovou cenou) obvykle spôsobuje prebytok, pretože výrobcovia sú ochotní dodávať väčšie množstvá tovarov než sú spotrebitelia ochotní kúpiť pri obdobne nafúknutej cene. Zástancovia cenovej regulácie často nechápu, že ceny sú informácie a sú potrebné na umiestnenie vzácnych zdrojov, motivujú budúcu produkciu a teda regulácia cien ničí túto informáciu.

*****

Price Control: maximums or minimums placed on the pricing of a good or service by an agent outside the market. Common examples of price controls include minimum wage requirements and rent control laws. Pricing a good lower than the market equilibrium price usually results in shortages, as demand for the product or service outstrips the willingness of producers to supply it. Pricing a good above the market equilibrium price often results in oversupply, as producers are willing to supply greater quantities of the good than the consumers will purchase at the inflated price. Advocates of price controls frequently fail to understand that prices are information and are needed to allocate scarce resources, motivate future production, and thus, by controlling prices, this necessary information is destroyed.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>