Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Centrálna banka - Central Bank (angl.) I Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Centrálna banka – Central Bank (angl.)

Centrálna banka (Central Bank): národná banka s kompetenciou vykonávať menovú politiku, emitovanie meny, kontrolovať úverové inštitúcie a stanovovať úrokové sadzby.

Primárny cieľ centrálnych bánk vo väčšine krajín je udržovať cenovú stabilitu. Aby dosiahli tento cieľ, centrálne banky intervenujú na trhu stanovovaním povinných minimálnych rezerv a diskontnej sadzby a uskutočňujú funkciu veriteľa poslednej inštancie. Prostredníctvom týchto funkcií centrálna banka ovplyvňuje úrokové sadzby na trhu, tým nepriamo produkciu, zamestnanosť a ceny.

Väčšina centrálnych bánk bola založená ako reakcia štátu (často monarchie) na nestability na peňažnom trhu alebo ako nástroj na vytváranie dodatočných príjmov, keď dane alebo pôžičky boli nedostatočné na financovanie národných projektov (často vojen).

Prvá centrálna banka bola založená v Anglicku v roku 1694.

V poslednom čase dávajú štátne inštitúcie centrálnym bankám väčšiu nezávislosť brániť používaniu emitovania meny na financovanie rozpočtových deficitov. Napríklad centrálna banka Spojených štátov sa nazýva Federálny rezervný systém, v Nemecku Deutsche Bundesbank a centrálna banka Európskej únie je Európska centrálna banka.

*****

Central Bank: a national bank with the power to conduct monetary policy, issue currency, supervise credit institutions, and set interest rates. The primary objective of central banks in most nations is to maintain price stability. To achieve this end, central banks intervene in the market by setting the reserve requirement ratio and discount rate, and perform the function of the lender of last resort. Through these functions, the central bank influences the interest rates in the market, thus indirectly influencing production, employment and prices. Most central banks were established as the response of the state (often a monarchy) to instabilities in the money market, or as a tool for generating additional revenues when taxes or loans were insufficient to finance national projects (frequently wars). The first central bank was established in England in 1694. Recently, national authorities have been granting central banks greater independence to prevent the use of currency issues to financing budget deficits. For instance, the central bank of the United States is called the Federal Reserve System, in Germany it is called Deutsche Bundesbank, and the central bank of the European Union is the European Central Bank.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>