Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Chybná investícia – Malinvestment (fr.)

Chybná investícia (Malinvestment): zlyhanie investičného rozhodovania, zvyčajne ústiace do straty investovaného kapitálu.

*****

Malinvestment: poor investment decision making, usually resulting in a loss of the invested capital.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>