Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Čierna listina – Blacklist (angl.)

Čierna listina (Blacklist): zoznam, vytvorený jednotlivcami alebo inštitúciami.

Zahŕňa ľudí alebo organizácie, ktoré sú podozrivé alebo v rozpore s predstavami tých, ktorí spísali listinu.

*****

Blacklist: a list generated by individuals or entities; it includes people or organizations that are thought to be suspicious or in opposition to ideals of those drawing up the list.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>