Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Čierny jazdec – Black Knight (angl.)

Čierny jazdec (Black Knight): spoločnosť alebo osoba snažiaca sa prevziať (získať) inú spoločnosť nepriateľským spôsobom.

Pozri: nepriateľské prevzatie >>

*****

Black Knight: a company or a person intending to take over (acquire) another company in a hostile way. See White Knight, Hostile Takeover.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>