Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Čierny trh – Black Market (angl.)

Čierny trh (Black Market): typ nelegálneho trhu, vytvoreného v snahe obísť daňové zákony alebo iné regulácie pri výmene statkov a služieb.

Pozri: oficiálne neuznaná ekonomika, tieňová ekonomika >>

*****

Black Market: a type of illegal market, created to bypass tax laws or other regulations on the exchange of goods and services. See Officially Undeclared Economy, Shadow Economy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>