Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Čistý vývoz, Čistý export – Net Export (angl. – lat.)

Čistý vývoz, čistý export (Net Export): rozdiel medzi vývozom a dovozom, t.j. suma, o ktorú vývoz prevyšuje dovoz.

*****

Net Export: the difference between export and import, i.e., the amount by which export exceeds import.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>