Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Daň z nehnuteľnosti - Real Estate Tax | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daň z nehnuteľnosti – Real Estate Tax (fr.)

Daň z nehnuteľnosti (Real Estate Tax): povinná platba do rozpočtu stanovená štátom (na miestnej úrovni) ako percento hodnoty vlastnenej nehnuteľnosti vrátane pôdy. Daň z nehnuteľnosti si zvyčajne vyžaduje ročnú platbu. Množstvo ťažkostí vzniká počas stanovovania základu dane, t.j. hodnoty nehnuteľnosti.

Existujú rôzne metódy na stanovenie hodnoty majetku ako napríklad použitie účtovnej hodnoty, stanovenie rozličných hodnôt pre rôzne priestory, použitie jednotlivých oceňovaní. Všetky uvedené metódy zvyšujú náklady správcu tejto dane. Dane z nehnuteľností sú zvyčajne platené do miestnych rozpočtov a  predstavujú dôležitý zdroj ich príjmov.

*****

Real Estate Tax: a mandatory payment to the budget set by the state (local government) as a proportion of the value of held real estate, including land. The real estate tax usually requires an annual payment. Most of the difficulty arises when establishing the base for this tax, i.e., the value of real estate. The various methods for establishing the value of the property, such as using the book value, establishing different values for different areas, applying individual evaluation, will all significantly raise the administration costs for this tax. Real estate taxes are usually paid to local government budgets and represent an important source of their revenues.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>