Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Daň z pridanej hodnoty, DPH - Value Added Tax, VAT
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daň z pridanej hodnoty, DPH – Value Added Tax, VAT (fr. – lat.)

Daň z pridanej hodnoty, DPH (Value Added Tax, VAT): nepriama daň uvalená na pridanú hodnotu produktu alebo služby. Kvôli komfortu daňový základ nie je počítaný priamo ako suma ziskov a miezd, ale nepriamo ako rozdiel medzi predanými tovarmi a službami a tovarmi a službami nakúpenými. Hoci je DPH počítaná a platená do rozpočtu osobami registrovanými ako platcovia DPH (hlavne firmy, ale môžu to byť aj fyzické osoby), skutočným platcom DPH je konečný spotrebiteľ tovarov a služieb. Z tohto dôvodu je DPH nazývaná tiež spotrebnou daňou. DPH je relatívne nová daň, ktorá sa objavila v Európe v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Keď sa diskutovalo o možnosti zavedenia tejto dane, zámer bol použiť ju namiesto dane zo zisku, pretože v ekonomickom zmysle zdaňuje rovnaký daňový základ ako daň z príjmu a zisku. Nakoniec, pri preberaní alternatív, rozhodujúci argument bola možnosť vyzbierať čo najväčšie množstvo prostriedkov do rozpočtu. DPH je v EÚ harmonizovaná a jej základná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 percent. Od jej zavedenia, bola sadzba DPH neustále zvyšovaná.

*****

Value Added Tax, VAT: an indirect tax levied on the added value to a product or service. For the sake of convenience, the tax base is not calculated directly as the sum of profits and wages, but indirectly as the difference between goods and services sold, and goods and services purchased. Although the VAT is calculated and paid to the budget by persons registered as VAT payers (mostly companies, but they also could be natural persons), the payer of the VAT is the final consumer of a good or service. For this reason the VAT is also called a consumption tax. The VAT is a relatively new tax which appeared in Europe in the 1960’s. When discussing the possibility of introducing this tax, the intention was to use it instead of the profit tax, because in the economic sense it taxes the same tax base as income and profit taxes. However, while discussing the alternatives, the winning argument was collecting as many funds to the budget as possible. The VAT is harmonised across the E.U. and may not be lower than 15 percent. Since its introduction, the VAT rates have continuously been increased.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>